Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 191

Oparzenia chemiczne - pierwsza pomoc. (2016-03-16)
Materiał pomocniczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących naukę pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Oparzenia termiczne - pierwsza pomoc. (2016-03-16)
Materiał pomocniczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących naukę pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Zastosowanie skrótu ICE. (2016-03-16)
Materiał pomocniczy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących naukę pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa.
Wywiad SAMPLE (2016-03-16)
Materiał pomocniczy dla uczniów klas drugich i trzecich III LO Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizujących naukę z zakresu rozszerzonych treści pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu uzupełniającego Ratownictwo Medyczne.
Urazy kostno-stawowe kończyn górnych i żeber. (2016-03-16)
Materiał pomocniczy dla uczniów klas drugich i trzecich III LO Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizujących naukę z zakresu rozszerzonych treści pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu uzupełniającego Ratownictwo Medyczne.
Pierwsza pomoc przy zatruciach. (2016-03-16)
Materiał pomocniczy dla uczniów klas drugich i trzecich III LO Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizujących naukę z zakresu rozszerzonych treści pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu uzupełniającego Ratownictwo Medyczne.
Ocena stanu poszkodowanego (wersja 2). (2016-03-16)
Materiał pomocniczy dla uczniów klas drugich i trzecich III LO Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu realizujących naukę z zakresu rozszerzonych treści pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach przedmiotu uzupełniającego Ratownictwo Medyczne.
Ferie w ZST - Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2016. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych - program szkolenia młodzieży. (2016-03-14)
Program szkolenia młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczących w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach akcji szkolnej Ferie w ZST – Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy.
Ferie w ZST - Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2016. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych - program szkolenia młodzieży. (2016-03-14)
Program szkolenia młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczących w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach akcji szkolnej Ferie w ZST – Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy.
Ferie w ZST - Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy 2015. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych - program szkolenia młodzieży. (2016-03-14)
Program szkolenia młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczących w zajęciach pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach akcji szkolnej Ferie w ZST – Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy.