Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 199

Scenariusz zajęć świetlicowych klasy 1-3 SP - Zajęcia otwarte dla nauczyciela kontraktowego 1 5,0 (2018-01-16)
Temat zajęć: „Warszawa – stolica Polski” –zapoznanie z herbem miasta i niektórymi jego zabytkami na podstawie kolorowych ilustracji i legendy o Warsie i Sawie.
Prezentacja multimedialna (2017-05-06)
Motywacja do nauki.
Wybrane metody aktywizujące w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (2016-07-27)
Praca dotyczy wybranych metod aktywizujących w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. Składa się z następujących części: - Metody i techniki nauczania w pracy z uczniami i dziećmi - rozdział, w którym ...
Referat: Nauka języków obcych w wykorzystaniem Internetu (2016-07-07)
Nauka języków obcych w wykorzystaniem Internetu. referat na spotkanie zespołu WDN – języki obce Kilka sprawdzonych stron anglojęzycznych do wykorzystania w pracy dydaktycznej.
Plan pracy na lekcjach języka polskiego (2016-06-02)
Plan opracowany na etap edukacyjny dla klasy technikum.
Scenariusz lekcji - "Drilling: be going to" (2016-05-30)
Dokument zawiera scenariusz lekcji nauczania gramatyki dla klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego na poziomie pre-intermediate.
Program Koła Teatralnego (2016-05-27)
Program Koła Teatralnego realizowanego w SP.
Krzyżówka historyczna scenariusz zajęć dotyczących profilaktyki zachowań agresywnych dla klasy V szkoły podstawowej (2016-05-24)
Krzyżówka historyczna dla klas V - VI. Scenariusz zajęć profilaktycznych zawierający gry i zabawy integracyjne zapobiegające zachowaniom agresywnym wśród uczniów szkoły podstawowej.
Recenzja książki "Język angielski dla nauczycieli szkoły podstawowej" (2016-05-23)
Jest to recenzja książki "Język angielski dla nauczycieli szkoły podstawowej". Mam nadzieję, że przyczynię się do zainteresowania tą pozycją.
Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie Unia Europejska (2016-05-06)
Pomysł na lekcje wiedzy o społeczeństwie z wykorzystaniem tradycyjnych metod nauczania, tema Unia Europejska wczoraj i dziś.