Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 216

Scenariusz ślubowania uczniów kl. I (2019-08-19)
Uroczystość odbyła się 15 X 2018 r.
Sprawiedliwe zasady oceniania z przedmiotów ścisłych (2019-06-17)
Nieodłącznym elementem nauczania jest ocenianie. Praca pokazuje zasady oceniania sprawiedliwego i obiektywnego, które może zastosować każdy nauczyciel przedmiotów ścisłych. O zasadach i ich sprawiedliwości wypowiadają się uczniowie w ankietach z ...
Najważniejsze aspekty współpracy nauczyciela z rodzicami. (2019-06-06)
NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELA Z RODZICAMI
Behawioralna teoria autyzmu (2019-05-27)
Behawioralna teoria autyzmu
Projekt dydaktyczno-wychowawczy - Moja Polska Niepodległa. (2019-05-21)
Głównym założeniem projektu było rozbudzanie szacunku i poczucia dumy uczniów wobec dorobku minionych pokoleń.
Metodyka nauczania przedmiotówturystycznych i hotelarskich – metody aktywizujące. (2019-05-21)
Dokument zawiera prezentację metod aktywizujących wykorzystywanych na kierunkach technik obsługi turystycznej oraz technik hotelarstwa.
Zabawy rozwijające aparat mowy. (2019-05-21)
Prezentacja, która podaję kilka prostych ćwiczeń dla dzieci 3 i 4 - letnich wzmacniających rozwój narządów mownych.
Ankieta ewaluacyjna dotycząca zajęć dodatkowych. (2019-05-20)
Ankieta jest narzędziem oceny prowadzonych zajęć dodatkowych - koła przygotowującego do egzaminu zawodowego. Zawiera kilka pytań, które pozwolą ocenić jakość prowadzonych zajęć i zwiększyć ich efektywność w przyszłości.
Ankieta ewaluacyjna motywacji ucznia do uczenia się. (2019-05-18)
Przydatna przy ewaluacji wewnętrznej lub przy poznaniu uczniów i ich zainteresowań.
Projekt edukacyjny - Zakodowane lekcje. (2019-05-13)
Krótki opis projektu dotyczącego kodowania na lekcjach i zajęciach indywidualnych z uczniami. Projekt jest obecnie realizowany w ramach programu eTwinning.