Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 199

Rola środków dydaktycznych w nauczaniu. (2019-02-10)
Rola środków dydaktycznych w nauczaniu.
Informacja zwrotna w nauczaniu podstawą rozwoju jednostki (2019-01-17)
Artykuł porusza temat znaczenia i roli informacji zwrotnej w procesie nauczania oraz uczenia się. Jak informacja zwrotna powinna być skonstruowana aby uczeń jak najwięcej z niej skorzystał i jak współczesna ...
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dysortografia (2018-11-11)
Przebieg zajęć specjalistycznych/ zajęcia korekcyjno kompensacyjne/ dla dysortografików, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
Gra - Savoir vivre (2018-10-07)
Idealna na godzinę wychowawczą. Uczniowie grają maksymalnie w 5 osobowych drużynach. Potrzebne będą pionki (zabawki z jaj z niespodzianką, kapsle, monety groszowe) i po 1 kostce do gry na drużynę. ...
Organizacja czasu wolnego klasa 0-III 1 5,0 (2018-08-31)
Organizacja czasu wolnego klasa 0-III.
Rozwijanie kompetencji czytelniczych (2018-07-04)
Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
Metodyka nauczania a wymagania rodzic-uczeń-szkoła (2018-06-25)
Jest to krótki referat dotyczący zagadnienia metodyki nauczania oraz jej wpływu na rozwój lub zahamowanie pracy ucznia/nauczyciela. Jest to zagadnienie ciągle żywe i w obliczu szkół, które wyraźnie oferują poszczególne ...
Program Edukacyjny "Nakręcamy się na wiedzę" 1 5,0 (2018-06-13)
Program działań dodatkowych - umożliwienie uczniom obcowania z wiedzą poza schematem lekcyjnym.
Innowacja czytelnicza (2018-05-17)
Publikacja ma wielowymiarowy charakter - łączy w sobie działania na poziomie klas, całej szkoły, a także środowiska lokalnego - gminy. Celem jest promowanie czytelnictwa - zachęcenie uczniów do czytania.
Scenariusz lekcji otwartej (2018-05-07)
Lekcja o kulturze Brighton – miasta nadmorskiego położonego w północnej Anglii. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z tym miastem, ćwiczenie umiejętności mówienia i zgłębienie wiedzy o charakterystycznych zabytkach tego regionu. ...