Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 487

Program rewalidacji indywidualnej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (2013-06-03)
Program zawiera cele rewalidacyjne opracowane dla ucznia kl.I gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz sposoby ich realizacji.
IPET 4 3,0 (2013-06-24)
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY.
Narzędzie do badania postępów ucznia w nauce 5 5,0 (2009-08-31)
Narzędzie, za pomocą którego dokonywałam oceny postępów ucznia uczestniczącego w terapii pedagogicznej.
Plan nauczania funkcjonowania w środowisku 1 5,0 (2013-01-07)
Plan nauczania funkcjonowania w środowisku w gimnazjum dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym zgodny z podstawą programową.
Dobre wychowanie - scenariusz przedstawienia 1 5,0 (2009-11-30)
Scenariusz przedstawienia opartego na wierszach J. Brzechwy dla młodszych klas szkoły podstawowej.
Niemiłe dokuczanie - konspekt zajęć wychowawczych 3 3,5 (2009-11-30)
Konspekt zajęć wychowawczych dla dzieci 11, 12 letnich do zrealizowania np. na godzinie wychowawczej lub na zajęciach świetlicowych w internacie.
Apel z okazji zakończenia roku szkolnego 5 3,6 (2008-01-30)
W szkole której pracuję zorganizowałam apel na zakończenie roku szkolnego. Do tego krótkiego scenariusza dodałam część artystyczną - było super i wszyscy się dobrze bawili.
Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny (2012-04-30)
IPET dla ucznia klasy II gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowany.
Test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem przeprowadzony w VI klasie Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (2009-09-21)
Test sprawdzając stopień rozumienia przeczytanego tekstu, przeprowadzono w szóstej klasie Szkoły Podstawowej Specjalnej dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 1 5,0 (2008-08-12)
Program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.