Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 487

Plan wynikowy z funkcjonowania osobistego i w społeczeństwie 4 3,7 (2011-05-09)
Plan wynikowy z przedmiotu funkcjonowanie osobiste i w społeczęństwie dla 2 klasy szkoły przyspasabiającej do pracy.
Funkcjonowanie w środowisku 1 5,0 (2009-05-25)
Konspekty lekcji dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Indywidualny Program Pracy Rewalidacyjno-Wychowawczej 2 4,5 (2008-05-29)
Przedstawiam Państwu Indywidualny Program Pracy Rewalidacyjno-Wychowawczej dla ucznia z głębokim deficytem intelektualnym.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 3 5,0 (2010-07-02)
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia klasy I szkoły podstawowej z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym.
Terapia pedagogiczna - sprawozdanie 4 3,3 (2010-06-15)
Przykładowe sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych - terapia pedagogiczna.
Diagnozowanie uczniów 1 5,0 (2008-05-29)
Prezentuję własne opracowanie diagnozy ucznia, które może stanowić kompendium wiedzy, przydatne zwłaszcza nauczycielom rozpoczynającym pracę z dziećmi wykazującymi zaburzenia funkcji parcjalnych.
Plan pracy dydaktycznej dla zespołu edukacyjno - terapeutycznego 5 4,8 (2011-06-08)
Plan pracy dydaktycznej dla zespołu edukacyjno- terapeutycznego zawiera rozkład materiału na pierwsze półrocze roku szkolnego z przedmiotów: funkcjonowanie w środowisku oraz plastyka. Plan zawierz podział na ośrodki pracy (tygodniowe oraz ...
Program indywidualny dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym 1 4,0 (2010-06-10)
Progrm indywidualny dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym.
Diagnoza 2 5,0 (2008-01-30)
Przedstawiam streszczoną szkoleniową Radę Pedagogiczną, którą przeprowadziłam w SOSzW
Program zajęć rewalidacyjnych na II etap edukacyjny 1 5,0 (2016-01-28)
Program opracowany na potrzeby ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, uczęszczającego do szkoły masowej na II etap edukacyjny.