Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

431-440 z 487

Konspekt zajęć wychowawczych w internacie (2009-05-18)
Scenariusz zajęć wychowawczych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Przykładowy sprawdzian dla ucznia z dysfunkcją słuchu (2009-05-12)
Przykładowy sprawdzian dla ucznia z dysfunkcją słuchu w szkole podstawowej masowej.
Postawy rodzicielskie, a rozwój dziecka niepełnosprawnego (2009-05-12)
Artykuł dotyczy rozważań dotyczących postaw rodziców pożądanych wychowawczo lub niepożądanych w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.
Upadek Rzeczpospolitej - scenariusz lekcji (2009-04-27)
Scenariusz lekcji z historii dla klasy II gimnazjum według programu nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - III etap kształcenia nr DKW – 4014 ...
Konspekt zajęć integrujących klasy I - III POWITANIE WIOSNY 1 (2009-04-27)
Konspekt zajęć integrujących klasy I - III POWITANIE WIOSNY przeprowadzonych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Płocku dn. 20 03 09 r. przez nauczycieli Annę Janus i Renatę ...
W jaki sposób możemy pomóc dziecku z autyzmem? 3 5,0 (2009-04-14)
Poszczególne części mózgu człowieka mają do spełnienia określone funkcje. Anomalie w strukturach i funkcjach mózgu mogą doprowadzić do autyzmu. Niniejsza praca ma być próbą odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób ...
Metoda malowania dziesięcioma palcami 1 5,0 (2009-04-14)
Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami daje dziecku możliwość wypowiedzenia się poprzez paier. Jest to doskonałe narzędzie pracy z wszystkimi dziećmi, które z jakiegoś powodu zamknęły się w sobie lub z powodów ...
Znaczenie wczesnej interwencji u dziecka niesłyszącego (2009-04-14)
Pierwsze lata życia dziecka (w tym również niesłyszącego) mają ogromny wpływ na jego dalszy rozwój. W medycynie istnieje przekonanie, iż inteligencja dziecka w ciągu pierwszych czterech lat życia zwiększa się ...
Padaczka - aspekty medyczne, psychospołeczne i edukacyjne 1 5,0 (2009-04-06)
Epilepsja - wiadomości ogólne, opis przyczyn, rodzajów napadów, pierwsza pomoc w trakcie ataku, zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą cierpiącą na padaczką w świetle najnowszych badań.
Zaburzenia rozwojowe będące przyczynami niepowodzeń szkolnych (2009-03-30)
Zaburzenia rozwojowe będące przyczynami niepowodzeń szkolnych.