Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

451-460 z 487

Stymulacja motoryczna mikroruchami wg Kena Sasamotu (2008-11-07)
Metoda przeznaczona jest dla dzieci, u których występuje poważne uszkodzenie mózgu, jak czterokończynowe porażenie mózgowe, duża spastyczność ciała i liczne przykurcze.
Postawy rodziców i ich wpływ na wychowanie dzieci 1 5,0 (2008-08-28)
Referat przedstawiony na spotkaniu z rodzicami uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.
Scenariusz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (2008-08-12)
"Poznaję świat przez zmysły" - to scenariusz zajęć rewalidacyjno - wychowawczych przeznaczony dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych 1 5,0 (2008-08-12)
Program zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Doskonalenie umiejętności wspólnego muzykowania na instrumentach perkusyjnych (2008-08-12)
Pracuję w szkole specjalnej. Przedstawiam scenariusz zajęć muzyczno-rytmicznych w kl. III gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Diagnoza i terapia dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim 5 4,2 (2008-06-18)
Praca zawiera diagnozę dziecka upośledzonego w stopniu lekkim oraz ćwiczenia rozwijające jego percepcję wzrokową i orientację w przestrzeni.
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Różnicowanie głosek "b" i "p". (2008-06-18)
Program zajęć korekcyjnych obejmujący różnicowanie głosek "b" i "p". Głoski dźwięczne i utrata dźwięczności.
Ja też to potrafię (2008-06-05)
Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla trzeciego etapu edukacyjnego w szkole specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Czytam i piszę z komputerem (2008-06-05)
Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla drugiego etapu edukacyjnego w szkole specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Osoby z uszkodzonym słuchem w Województwie Zachodniopomorskim (2008-05-29)
Kilka pytań o powodzenie idei integracji - w odniesieniu osób z uszkodzonym słuchem w Zachodniopomorskim.