Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

471-480 z 487

Jak porozumiewać się z niesłyszącym 1 4,0 (2008-04-25)
Opis problematyki porozumiewania się z niesłyszącymi.
Jesień nie musi być smutna (2008-04-21)
Jest to jeden ze scenariuszy przybliżający niepełnosprawnym intelektualnie wychowankom pory roku. Zajęcia prowadzone są z całą społecznością internacką z podziałem na grupy wychowawcze.
Strefy oświetlenia Ziemi (2008-04-14)
Scenariusz lekcjii geografii w klasie II gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Test sprawdzający znajomość podstawowego słownictwa (2008-04-14)
Test z języka angielskiego dostosowany do podręcznika WSiP.
Naprawa odzieży 1 (2008-04-09)
Konspekt został przygotowany na zajęcia techniki z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Ściegi ozdobne 3 5,0 (2008-04-09)
Konspekt został opracowany na potrzeby zajęć techniki w gimnazjum, dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim.
Program aktywizacji zawodowej dla uczniów klas III Szkoły Zawodowej Specjalnej (2008-04-07)
Jest to program obejmujący cykl 5 godzin zajęć dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Przeznaczony jest do realizacji na lekcji wychowawczej oraz technologii informacyjnej.
Webquest "Walory Mazyrskiego Parku Krajobrazowego" 2 5,0 (2008-04-03)
Zachęcam wszystkich do wykorzystania metody Webquest w swojej pracy dydaktycznej, gdyż jest ona atrakcyjna dla uczniów, jak mówi Kenton Letkeman, twórca wielu znakomitych Webquestów „przy pomocy WebQuestów, uczniowie niepełnosprawni, ze ...
Studium indywidualnego przypadku dziecka z upośledzeniem znacznym - program terapeutyczno-naprawczy 2 5,0 (2008-03-28)
Praca zawiera indywidualne studium dziecka z upośledzeniem znacznym i przygotowany dla niego indywidualny program terapeutyczny.
System kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w Polsce (2008-03-06)
Kształcenie specjalne jest elementem w ogólnym systemie szkolnictwa. Jego struktura opiera się na tych samych podstawowych założeniach programowych i organizacyjnych jak w szkolnictwie ogólnodostepnym. Kształcenie specjalne umożliwia niepełnosprawnym rewalidację, poznanie ...