Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

481-487 z 487

Organizacja czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo (2008-03-06)
Czas wolny jest zagadnieniem żywo zajmującym specjalistów różnych kierunków - socjologów, psychologów, pedagogów, lekarzy, ekonomistów i innych. Czas wolny jest szczegółnie ważny w życiu osób upośledzonych umysłowo. Jest on bowiem ...
Scenariusz lekcji "Pojęcie i funkcjonowanie rynku" 1 (2008-02-14)
Scenariusz zajęć. Temat „Pojęcie i funkcjonowanie rynku” Czas trwania: 1 jednostka lekcyjna Cele kształcenia: Oczekiwane osiągnięcia ucznia: -określenie pojęć: rynek, transakcja, konkurencja, cena, konsument, -omówienie funkcji jakie pełni rynek, -wymienienie ...
Hospitacja diagnozująca 1 5,0 (2008-01-30)
Konspekt lekcji hospitacji diagnozującej w klasie I ZSZ dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Apel z okazji zakończenia roku szkolnego 5 3,6 (2008-01-30)
W szkole której pracuję zorganizowałam apel na zakończenie roku szkolnego. Do tego krótkiego scenariusza dodałam część artystyczną - było super i wszyscy się dobrze bawili.
Diagnoza 2 5,0 (2008-01-30)
Przedstawiam streszczoną szkoleniową Radę Pedagogiczną, którą przeprowadziłam w SOSzW
Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo 4 5,0 (2008-01-30)
Jest to prezentacja obejmująca przegląd definicji upośledzenia umysłowego oraz charakterystykę 4 stopni upośledzenia: lekkiego, umiarkowanego, głębokiego i znacznego.
Scenariusz zajęć z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" 1 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz na temat: Proces globalizacji gospodarki i jego konsekwencje dla Polski z przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczosci" w Liceum Ogólnokształcącym wykorzystuje metodę aktywną tzw. układankę puzle. Uczniowie powinni aktywnie i świadomie uczestniczyć ...