Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

461-470 z 487

Scenariusz zajęć dla dzieci z głębokim deficytem intelektualnym prowadzony metodą W. Sherborne oraz KLANZA (2008-05-29)
Prezentuję scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: „Bawmy się” – zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz elementy metody KLANZA.
Scenariusz integracyjnego spotkania urodzinowego dla dzieci z głębokim deficytem intelektualnym (2008-05-29)
Prezentuję własny scenariusz integracyjnego przyjęcia urodzinowego, przeznaczonego dla uczniów z głębokim deficytem intelektualnym.
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych "Serowe przysmaki" (2008-05-29)
Przedstawiam własny scenariusz zajęć grupowych przeznaczony dla dzieci z głębokim deficytem intelektualnym.
Indywidualny Program Pracy Rewalidacyjno-Wychowawczej 2 4,5 (2008-05-29)
Przedstawiam Państwu Indywidualny Program Pracy Rewalidacyjno-Wychowawczej dla ucznia z głębokim deficytem intelektualnym.
Indywidualny program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 1 5,0 (2008-05-29)
Przedstawiam Indywidualny Program Zajęć Korekcyjno-Kompensacyjnych dla dziecka z lekkim deficytem intelektualnym.
Diagnozowanie uczniów 1 5,0 (2008-05-29)
Prezentuję własne opracowanie diagnozy ucznia, które może stanowić kompendium wiedzy, przydatne zwłaszcza nauczycielom rozpoczynającym pracę z dziećmi wykazującymi zaburzenia funkcji parcjalnych.
Dlaczego warto pisać programy autorskie dla wąskiej grupy uczniów? 1 4,0 (2008-05-26)
Artykuł zawiera refleksje autorek programu edukacji regionalnej dla uczniów upośledzonych umysłowo I etapu edukacyjnego.
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia szkoły zawodowej, niedostosowanego społecznie (2008-05-16)
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia szkoły zawodowej, niedostosowanego społecznie.
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia szkoły podstawowej, niedostosowanego społecznie (2008-05-16)
Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego ucznia szkoły podstawowej, niedostosowanego społecznie.
Indywidualny program rewalidacyjno - wychowawczy 1 5,0 (2008-05-12)
Przykład INDYWIDUALNEGO PROGRAMU REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZEGO dla dziecka upośledzonego.